พระเครื่อง

     ” ดูกรอานนท์  ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา “

พระเครื่องยอดนิยม

พระเครื่องยอดนิยม

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

error: Content is protected !!
Scroll to Top
พระเครื่อง.net