กกพ. มอบรางวัลในโครงการ SME REPOWER
« เมื่อ: กันยายน 24, 2021, 09:53:24 AM »

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จัดงานมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่นำพลังงานหมุนเวียนมาใช้เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า ในโครงการ "SME REPOWER" ซึ่งมีผู้เข้ารับรางวัล 5 ท่าน จากผู้เข้าร่วมโครงการ 51 รายทั่วประเทศ หวังนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาขับเคลื่นธุรกิจต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มอบโล่รางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลแก่ ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจำนวน 5 รางวัล จากการประกวดโครงการ SME REPOWER ที่ เฟันหา ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีแบบอย่างทางความคิดในด้านการลดตันทุนธุรกิจด้วยการประหยัดไฟฟ้า

โดยผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นางฤดี ภริงคาร เป็นประธาน ณ ห้อง เลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 สำหรับการ ประกวดโครงการ SME REPOWER ได้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้นจำนวน 51 รายจากทั่วประเทศ ซึ่งในการพิจารณาตัดสินได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านพลังงานมาร่วมกันคัดสรรอย่างเข้มข้น

เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เหมาะสมกับรางวัลทั้ง 5 รางวัล ประกอบไปด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ฟาร์ม อินทร์แปลง จังหวัดชุมพร ได้รับโล่เกียรติยศและรางวัลมูลค่า 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บริษัท เชียงใหม่หล่อตระกูล2005 จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท, รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 บริษัท เรส-คิว ฟาร์ม จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท, รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ได้แก่ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด จังหวัด และ Farm Behind the Barn ไร่หลังฉาง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 รางวัลนั้นต่างนำเทคโนโลยีมาพัฒนารวมถึงนำพลังงานหมุนเวียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการ ขับเคลื่อนธุรกิจ อีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้มีการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กร ตลอดจนการผลักดันให้มีการ ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง โดยใช้พลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ , ขยะชีวมวล และก๊าซชีวภาพ ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจลดตันทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม สมควรเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายอื่น ๆ เห็นความสำคัญในการประหยัดใช้พลังงานไฟฟ้า อันจะนำมาซึ่งการอยู่รอดของธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภาพทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ต่อไป ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563