ได้มาตรฐานจากประเทศยี่ปุ่น ดันๆ

มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ

มีประกัน2ปี ทุกชิ้นส่วนไม่เว้นแม้แต่หัวพิมพ์

มีประกัน2ปี ทุกชิ้นส่วนไม่เว้นแม้แต่หัวพิมพ์

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด

ได้มาตรฐานจากประเทศยี่ปุ่น ดันๆ

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

มีประกัน2ปี ทุกชิ้นส่วนไม่เว้นแม้แต่หัวพิมพ์