พระเครื่อง

     ” ดูกรอานนท์  ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา “

หลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อสิน รุ่น1

พระโชว์

หลวงพ่อสินหลวงพ่อทรัพย์

 

เหรียญหลวงพ่อสินหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นแรก พ.ศ.2482

วัดประโชติการาม จ.สิงห์บุรี

 

สถานะ/ราคา :             พระโชว์

รายละเอียด : 

        “หลวงพ่อสิน” และ “หลวงพ่อทรัพย์” เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยที่มีลักษณะงดงามมาก จัดอยู่ในกลุ่มพระอัฏฐารส คือ “พระยืน” ที่สร้างแล้วมีความสูงเกิน 18 ศอก และที่พิเศษไปกว่านี้ คือ เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติซ้อนกัน 2 องค์ มีที่เดียวในโลก โดยหลวงพ่อสิน ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้า หลวงพ่อทรัพย์อยู่ทางด้านหลัง หลวงพ่อสินองค์หน้า สูง 3 วา 3 ศอก 5 นิ้ว ส่วนหลวงพ่อทรัพย์องค์หลัง สูง 6 วา 7 นิ้ว

        หลวงพ่อสิน และ หลวงพ่อทรัพย์ เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือ ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและใกล้กับวัดประโชติการามต่างให้ความเคารพและเชื่อมั่นในหลวงพ่อสินและหลวงพ่อทรัพย์ที่จะช่วยปัดเป่าความทุกข์ใจให้ ด้วยการไปขอพรจากหลวงพ่อสินองค์หน้า และหลวงพ่อทรัพย์องค์หลัง ส่วนใหญ่มักจะสมความปรารถนาเสมอ

        อนึ่ง วัดประโชติการาม ได้จัดงานปิดทองหลวงพ่อสินและหลวงพ่อทรัพย์ โดยจัดขึ้นช่วงกลางเดือนสี่ของทุกปี กิจกรรมภายในงานจะมีพิธีการบวงสรวง การถวายผ้าป่าและการบูชาคุณหลวงพ่อทั้งสอง

        หลวงพ่อสินหลวงพ่อทรัพย์ วัดประโชติการาม จ.สิงห์บุรี เหรียญรุ่นแรก พ.ศ.2482 พระมหาสม พ่วงภักดี อดีตสามเณรวัดประโชติการาม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง หลังจากประสบความสำเร็จร่ำรวยทางด้านการค้าแล้วท่านได้มาบูรณะและสร้างวิหาร และได้จัดสร้างเหรียญหลวงพ่อสิน หลวงพ่อทรัพย์ ขึ้นเมื่อพ.ศ.2482 โดยมีหลวงนฤนาทประไพ (นุ้ย แพ่งสภา) เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และพระครูเกศีวิกรม (หลวงพ่อพูล) วัดสังฆราชาวาส ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พิธีพุทธาภิเษก ได้นิมนต์

ท่านเจ้าคุณสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อลบ) วัดโบสถ์

หลวงพ่อเเป้น วัดบ้านไร่

หลวงพ่อเชน วัดสิงห์

หลวงพ่อสาด วัดเสาธงทอง

หลวงพ่อฟุ้ง วัดสะเดา

พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองสิงห์บุรีในยุคนั้นร่วมพิธีพุทธาภิเษกในอุโบสถวัดประโชติการาม

 

        ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญปั๊มทรงห้าเหลี่ยม2หน้า หน้าหนึ่งเป็นรูปจำลองหลวงพ่อสิน ประทับยืนพระพักตร์ตรง พระเศียรมีประภามณฑล ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเสมอพระอุระและแบออกแสดงปางห้ามญาติ ส่วนพระกรซ้ายทอดขนานกับลำพระองค์ ที่ใต้พระบาทระบุชื่อหลวงพ่อสิน บริเวณด้านข้างทั้งสอง ประกอบด้วยดอกชัยพฤกษ์ ข้างละ 4 ดอก อักขระขอมด้านบนรวม 4 ตัว อ่านว่า ทุ สะ นิ มะ  ส่วนเหรียญอีกด้านหนึ่งลักษณะเหมือนกับเหรียญด้นหน้า แต่ด้านล่างเปลี่ยนเป็นชื่อ หลวงพ่อทรัพย์ มีอักขระขอมด้านบน 4 ตัว อ่านว่า จิ เจ รุ นิ  จัดเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าอีกเหรียญหนึ่งแห่งเมืองสิงห์บุรี

 

        LuangPorSin LuangPorSubLungPorSin WatPrachotikaram temple

        Singburi province Thailand

 

 

        #พระเครื่อง #หลวงพ่อสินหลวงพ่อทรัพย์ #สิงห์บุรี

error: Content is protected !!
Scroll to Top
พระเครื่อง.net