พระเครื่อง

     ” ดูกรอานนท์  ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา “

หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

พระโชว์

หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

 

เหรียญ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง 15

เหรียญ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

ออกที่วัดโคนอน ปี 15 (พ.ศ.2515)

เหรียญดี พิธีใหญ่ พระคณาจารย์มากมายร่วมพิธี

         ปัจจุบันเหรียญ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 15 ออกที่วัดโคนอน  เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมของผู้เคารพนับถือในหลวงปู่เอี่ยม และผู้นิยมสะสมพระเครื่อง  ด้วยความสวยงามในพุทธศิลป์ของเหรียญแบบย้อนยุค  ในพิธียังประกอบด้วยพิธีที่มีพระเกจิคณาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศเข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

        เหรียญ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ออกวัดโคนอน ปี15 มีทั้ง หลังยันต์4 และ หลังยันต์5   โลหะที่ใช้มีทั้ง เนื้อทองแดง ทองแดงกะไหล่ เนื้อเงิน เนื้อทองคำ และ พิมพ์มีแผ่นหน้ากากเงิน แผ่นหน้ากากทองคำ  ด้านหลังได้ใส่อักขระเลขยันต์ตามแบบเหรียญรุ่นแรก (1ในเบญจภาคีเหรียญยอดนิยม)  คือ หลังยันต์สี่ ปี พ.ศ.2467 และ หลังยันต์ห้า ปี พ.ศ.2469 ซึ่งออกที่วัดหนัง เหรียญในปี2515 นี้ มีพิมพ์2รูปแบบหลัก โดยมีเหรียญพิมพ์แบบสำหรับแจกกรรมการอีกด้วย

        ในปี พ.ศ. 2515 วัดโคนอนได้ดำเนินการจัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แล้วเสร็จ จึงได้จัดงานปิดทองฝั่งลูกนิมิต และได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อเป็นที่ระลึกและสมนาคุณแก่ผู้ร่วมทำบุญ

        หลวงปู่เอี่ยม สุวัณณสโร หรือ พระภาวนาโกศลเถระ แห่งวัดหนัง เดิมชื่อ เอี่ยม นามสกุล ทองอู๋ เป็นชาวบางขุนเทียนโดยกรรมเนิด บ้านอยู่ริมคลองบางหว้า หลังวัดหนัง กำเนิดเมื่อ วันศุกร์ เดือน11 ขึ้น8ค่ำ จุลศักราช 1149 ปีมะโรง จัตวาศก ตรงกับวันที่ 2 ตุลาคม 2375 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในปีพ.ศ.2387 เมื่ออายุครบ 22ปี ได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดราชโอรส หรือ วัดจอมทอง ฉายา “วัณณสโร” มีพระสุธรรมเทพเถระ(เกิด) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมเจดีย์(จีน) กับ พระภาวนาโกศลเถร(รอด) เป็นคู่กรรมาวาจารย์ ชาวบางขุนเทียนเรียกกันว่า “ หลวงพ่อปู่เฒ่า “ ส่วนบุคคลทั่วๆไป และนักสะสมพระเครื่อง นิยมเรียกท่านว่า ” หลวงพ่อวัดหนัง “

        ด้านวิปัสสนากรรมฐาน ท่านแตกฉานชำนาญยิ่ง โดยได้รับถ่ายทอดจากพระอาจารย์ “ หลวงปู่รอด วัดโคนอน “ เกียรติคุณท่านขจรขจายไกลเป็นที่รู้จักอย่างมาก

        ชื่อเสียงของหลวงปู่เอี่ยม ที่เป็นที่เลื่องลือมาจนปัจจุบันนั้น มาจากเหตุการณ์ ขณะที่ในหลวงรัชการที่5 ต้องเสด็จประพาสยุโรป  จึงได้มาปรึกษาหลวงปู่เอี่ยม  หลวงปู่ท่านได้ทำนายไว้ว่าพระองค์จะบรรลุผลสำเร็จพระบรมราโชบาย  แต่ต้องประสบกับสัตว์ดุร้ายในยุโรป  หลวงปู่ท่านได้มอบคาถาเสกหญ้าให้ม้ากิน และมอบ “ คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า ” และสุดท้ายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยุโรปฝรั่งก็ยอมศิโรราบในที่สุด  เพราะพระองค์รัชกาลที่5 ทรงเสกหญ้าให้ม้าที่ขึ้นชื่อในเรื่องความพยศดุร้ายกิน และบังคับม้าตัวนั้นได้

บทสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

    อิติปิโส วิเสเสอิ
    อิเสเส พุทธะนาเมอิ
    อิเมนา พุทธะตังโสอิ
    อิโสตัง พุทธะปิติอิ

 

คำแปล: ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์ และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิ ครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

 

        วัดโคนอน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ธนบุรี ในอดีต หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดโคนอน โดย หลวงปู่รอด วัดโคนอน เป็นพระกรรมวาจารย์ของท่าน หลวงปู่เอี่ยมจำพรรษาอยู่ที่วัดโคนอน จนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดโคนอน ก่อนย้ายมาครองวัดหนัง เมื่อปี พ.ศ. 2441 จึงกล่าวได้ว่า วัดโคนอน เป็นหนึ่งในวัดที่มีความผูกพันกับหลวงปู่เอี่ยมเป็นอย่างมาก (วัดหนังและวัดโคนอนระยะทางห่างกันประมาณ 4 กม.)

        สำหรับการสร้างเหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน ปี15 นี้ ได้มีชนวนมวลสารอันสำคัญ ได้แก่ แผ่นจารอักขระของพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณในสมัยนั้น อาทิ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี , หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพระอง , หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยา , หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม , หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม , หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา , หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ , หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง , หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว , หลวงพ่อมิ่ง วัดกก , หลวงพ่อกรับ วัดโกรกกราก , หลวงพ่อสิม วัดถ้ำผาปล่อง , หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม , หลวงพ่อพัฒน์ วัดบ้านบึง , หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก ฯลฯ เป็นต้น
จากนั้นได้ประกอบพิธี ณ อุโบสถวัดโคนอน ในงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต โดย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เป็นประธาน ร่วมกับพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณอีกประมาณ 55 รูป อาทิ

หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร (องค์ประธานในพิธี)
หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดโพธินิมิต กรุงเทพมหานคร
หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
หลวงปู่หิน วัดระฆังโฆษิตาราม วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
หลวงพ่อหวน วัดพิกุล กรุงเทพมหานคร
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว กรุงเทพมหานคร
หลวงพ่อช้วน วัดหนัง กรุงเทพมหานคร
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก กรุงเทพมหานคร
หลวงพ่อผ่อง จินดา วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อเพิ่ม วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม
หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม นครปฐม
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม นครปฐม
หลวงพ่อเล็ก วัดหนองดินแดง นครปฐม
หลวงพ่อถิร วัดป่าเลย์ไลย์ สุพรรณบุรี
หลวงพ่อดี วัดพระรูป สุพรรณบุรี
หลวงพ่อเก็บ วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
หลวงพ่อมุ้ย วัดดอนไร่ สุพรรณบุรี
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง สมุทรสาคร
หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพระอง สมุทรสาคร
หลวงพ่อทองอยู่ วัดท่าเสา สมุทรสาคร
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เพชรบุรี
หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เพชรบุรี
หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี
หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ นนทบุรี
หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง นนทบุรี
หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช อยุธยา
หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย อยุธยา
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ชัยนาท
หลวงพ่อเปลื่อง วัดบางคลาน พิจิตร
หลวงพ่อปี้ วัดลานหอย สุโขทัย
หลวงพ่อสมบุญ วัดจันทรังษี ปราจีนบุรี
หลวงพ่อแจ๋ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ วัดคลอง20 ฉะเชิงเทรา
หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม ชลบุรี
หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก ระยอง
หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จันทบุรี
หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่
พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว ปัตตานี
พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พัทลุง
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช
หลวงพ่อมุม วัดนาสัก ชุมพร
หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอ ศรีสะเกษ
เป็นต้น

        นับได้ว่า เหรียญหลวงปู่เอี่ยม ออกวัดโคนนอน เป็นเหรียญที่น่ามีไว้บูชาเป็นอย่างยิ่ง

 

        พระเครื่อง.net
        ลิงค์เพจ >> https://www.facebook.com/AmuletLive

error: Content is protected !!
Scroll to Top
พระเครื่อง.net